►İç Kontrol Şube Müdürlüğü

 

         GÖREVLERİ:

          İç Kontrol Şube Müdürlüğü 1 Uzman (Şube Müdür V.), 1 Şef ve 1 Bilgisayar İşletmeni ile hizmet vermektedir. Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/c maddesi gereğince İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

 

  1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  2. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  3. Ön malî kontrol faaliyetini ve görevlerini yürütmek,
  4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.