►Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

         

         GÖREVLERİ:

         Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 1 Mali Hizmetler Uzmanı ve 1 İstatistikçi ile hizmet vermektedir. Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereğince Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

    

  1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
  2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
  3. İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
  4. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  5. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
  6. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
  7. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  8. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
  9. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
  10. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.