Stratejik Plan Kapsamında GZFT Toplantısına Katıldık. (15 Aralık 2017)

            Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında sürecin ilk adımı olarak 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 14:30’da Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda bir sunumla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

           Atılım Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü (Kalite Koordinatörü) sayın Prof. Dr. Ahmet TUNÇAY tarafından gerçekleştirilen toplantıda, stratejik plan kapsamında GZFT analizinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Toplantıya Başkanlığımızdan, Daire Başkanımız Ahmet ERKAN ve Başkanlığımız kalite ve risk sorumlusu Şube Müdür Vekili H. Fatih ÇELİKKAYA katıltılmışlardır.