Üniversitemiz Harcama Birimlerine Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme Sunumu Yapıldı. (28 Aralık 2017)

                Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen Bütünleşik kamu Mali Yönetimi Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni harcama yönetim sistemi konusunda 28.12.2017 tarihinde saat 10:00’da Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Başkanlığımız Muhasebe Şube Müdürlüğünce bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, yeni harcama sisteminin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar ile deneme test işlemlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapılarak katılımcıların konuya ilişkin soruları cevaplandırılmıştır.