Başkanımızdan Mesaj

          Sevgili Çalışma Arkadaşlarım;

        Kanun ile kurulduğumuz 01.01.2006 tarihinden bu yana çalışma arkadaşlarımla birlikte ilgili mevzuatla Başkanlığımıza verilen görevler doğrultusunda, Üniversitemiz misyonuna uygun olarak kamu yararının önceliği, kaynakların yasal mevzuata uygun, etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile  keyfilikten uzak, planlı programlı şekilde Kurumumuza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Tüm arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucu elde ettiğimiz başarılardan dolayı duymuş olduğum mutluluğu sizlerle paylaşıyorum.

       Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere çalışmalarımızda bize destek veren amirlerimize ve tüm yetkililere teşekkür ederim. Ayrıca çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, sağlık mutluluk ve çalışmalarında başarılar dilerim.

                                                                                            

                                                                                     a_erkan

 

    Ahmet ERKAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanı