Tarihçe

        Başkanlığımız, 24/12/2005 Tarih ve 26033 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5436 Sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15’inci Maddesinde belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek üzere 01/01/2006 tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte faaliyetlerine başlamıştır. Ancak Başkanlığımızın tarihi, Üniversitemiz ile birlikte kurulan ve Maliye Bakanlığına bağlı olan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı”nın kuruluşu olan 1992 yılına dayanmaktadır. “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı” 5436 Satılı Kanun ile kaldırılmış ve aynı Kanun hükümleri gereği çalışanları 31/12/2006 sonuna kadar kuruluş çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla Başkanlığımızda görev yapmışlardır. 

        Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken Başkanlığımıza verilen “bütçe hazırlama” ile ilgili işlerde görevli çalışanlar Rektör tarafından 2007 yılı sonuna kadar kuruluş çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla Başkanlığımızda görev yapmışlardır. 

        Kapatılan Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bütçe Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapan Ahmet ERKAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak atanmış, 15.02.2006 tarihinde bu görevine başlamış ve halen bu görevini yürütmektedir.

        Başkanlığımıza yapılan atama ve görevlendirmeler sonucu oluşturulan mevcut personelimiz ile hizmetlerini yürütmektedir.

        Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Başkanlığımız; Strateji Şube Müdürlüğü,  Bütçe Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, İç Kontrol Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. Başkanlığımızda Şube Müdürlükleri vekâleten yürütülmektedir

        Başkanlığımız ilk kuruluşunda Rektörlük Binası (C) Blok Zemin, 1. 2. Ve 3. Katlarında yerleşmişken halen Rektörlük Binası (C) Blok 2. Katta hizmetlerine devem etmektedir.

 

 

49396