Başkanlık Çalışanlarımız Yeni Harcama Sistemi Ön Çalışması İçin Toplandılar. (27 Aralık 2017)

                 Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen Bütünleşik kamu Mali Yönetimi Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni harcama yönetim sistemi konusunda 27.12.2017 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında Başkanlığımız Toplantı Salonunda Başkanlığımız Muhasebe Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğü çalışanları katılımıyla bir iç eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, yeni harcama sisteminin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar ile deneme test işlemleri gerçekleştirilmiştir.