Başkanlığımız;

                          İçKontrol Şube Müdürlüğü, 

                          Bütçe Şube Müdürlüğü,

                          Muhasebe Şube Müdürlüğü,

                          İdari İşler Şube Müdürlüğü,

birimlerinden oluşmaktadır.