MİSYONUMUZ

           Yasal mevzuata dayanarak, Ulusal Yükseköğretim ve Üniversitemiz stratejik hedefleri, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu ve Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması hesap verilebilirlik ve mali saydamlığa dayalı mali yönetim yapısını ve işleyişini Üniversitemiz bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolu yapmayı görev edinmiştir.

                                                          1

 

 

      VİZYONUMUZ

         Strateji ve mali bilgi birikimi ile kalite anlayışına sahip çok iyi yetişmiş kalifiye personelle, verimliliği esas alarak teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem vererek, ulusal normlarda etkin mali denetim ve danışma hizmeti veren ve standartları belirleyen, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığa dayalı görev anlayışı içinde, Üniversitemiz birimleri arasında saygın bir idari birim olmaktır.

                                       

                                                      3