Misyon

        Başkanlığımız; üniversitenin misyonunu gerçekleştirmek üzere kaynakların tahsisini, süreçlerin işletilmesini ve kontrolünü, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını görev edinmiştir.

 

         Vizyon

         Bilgi birikimine ve kalite anlayışına sahip personeliyle, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği esas alan, Üniversitemizin öncelikleriyle ilgili plan ve projeye önem veren, danışma, denetim ve destek hizmeti sunan saygın bir birim olmaktır.