MİSYON

     Başkanlığımız; üniversitenin misyonunu gerçekleştirmek üzere kaynakların tahsisini, süreçlerin işletilmesini ve kontrolünü, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını görev edinmiştir.

 

         VİZYON

         Bilgi birikimine ve kalite anlayışına sahip personeliyle, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği esas alan, Üniversitemizin öncelikleriyle ilgili plan ve projeye önem veren, danışma, denetim ve destek hizmeti sunan saygın bir birim olmaktır.

 

       HEDEFLER

 

        Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Hedefleri 

 

Sıra
No

Stratejik Plan
Hedef No
 

Birim Hedefi

 

Riskler

*

1 H.3.3. Başkanlığımızın 2024 yılı idari personel memnuniyet anketi sonucu ortalamasını üniversite idari personel memnuniyet anketi sonucu ortalamasının üzerine çıkarmak.
2 H.3.4. Üniversitemiz öğrencilerinin kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla Başkanlığımız tarafından Üniversite öğrenci kulüp ve topluluklarına 2024 yılında Başkanlığımızı tanıtıcı en az iki etkinlik düzenlemek.
3 H.4.1. 2024 yılında 2024 – 2028 Stratejik Planı kapsamında 2024 Yılı eylem Planını hazırlamak.
4 H.4.1. 2024 yılında birim faaliyet raporu şablonlarını 2024-2028 Stratejik Planına uygun olarak güncellemek.
5 H.4.1. Başkanlığımızın iş süreçleri ile ilgili 3 yönergenin, 2024 yılı içinde revize çalışmalarını tamamlayarak ilgili komisyon ve kurullara sunmak.
6 H.4.1. Üniversitemizde 2024 yılında yapılacak iç ve dış denetim sonucu Başkanlığımız adına düzenlenecek bulgu sayısının beşi aşmamasını sağlamak.
7 H.4.1. Başkanlığımız birimler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerinin planlanması ve iş planları doğrultusunda yürütülmesi, işler hakkında alt birim yöneticileri ve personelin görüş ve önerilerinin alınabilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanı Başkanlığında birim yöneticileri ile haftada bir, tüm personel ile ayda bir rutin toplantılar yapmak.  

8 H.4.2. 2024 yılında Başkanlığımız tarafından çalışanlarımıza ortalama iki adet birim içi eğitim vermek.
9 H.4.3. Üniversitemiz özel bütçesi harcama oranını %90’ın üzerine çıkarmak.

* İlgili hedefin gerçekleşmesine yönelik riskleri görmek için sembole tıklayabilirsiniz..

 

       

 Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

         2023 Yılı Hedefleri

         2022 Yılı Hedefleri

 

 

12 Şubat 2024, Pazartesi 2123 kez görüntülendi