Muhasebe Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Şef ve 6 Bilgisayar İşletmeni ile hizmet vermektedir.

         GÖREVLERİ:

          Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/b maddesi gereğince Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

1. Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
4. Malî istatistikleri hazırlamak.