Muhasebe Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 4 Şef , 3 Bilgisayar İşletmeni ve 1 ile Memur ile hizmet vermektedir.

         GÖREVLERİ:

          Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/b maddesi gereğince Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

1. Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
4. Malî istatistikleri hazırlamak.

 

04 Aralık 2015, Cuma 2080 kez görüntülendi