Başkanlığımızın tarihi, Üniversitemiz ile birlikte kurulan ve Maliye Bakanlığına bağlı olan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı” nın kuruluşu olan 1992 yılına dayanmaktadır. Başkanlığımız, 24/12/2005 Tarih ve 26033 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5436 Sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 15’inci Maddesi ile Kanunda ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 01/01/2006 tarihinde kurulmuş ve Aynı Kanun ile “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı” kaldırılmıştır.

         Kapatılan Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bütçe Dairesi Başkan vekili olarak görev yapan Ahmet ERKAN 15.02.2006 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak atanmış ve halen bu görevini yürütmektedir. 5436 Sayılı kanun ile kapatılan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı” çalışanları kuruluş çalışmalarında yardımcı olmak üzere 31/12/2006 sonuna kadar Başkanlığımızda görevlendirilmişlerdir. Ayrıca Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken Başkanlığımıza verilen “bütçe hazırlama” ile ilgili işlerde görevli çalışanlar Rektör tarafından 2007 yılı sonuna kadar kuruluş çalışmalarında yardımcı olmak üzere Başkanlığımızda görevlendirilmişlerdir.

         Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Başkanlığımız; İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Strateji Şube Müdürlüğü,  Bütçe Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğü olarak beş şube müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. Ancak Üniversitemiz Senatosunun 06.06.2017 Tarih ve 27 Sayılı kararı ile Strateji Şube Müdürlüğünün tüm görevleri aynı karar ile kurulan Kalite Koordinatörlüğüne devredilmiştir. 22.05.2018 tarih ve 2018/23 sayılı Senato Kararı ile Müdürlüğün görevleri yeniden Başkanlığımıza geri verilmiş olup, 15.10.2018 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

         Başkanlığımızda İç Kontrol Şube Müdürlüğü ve Strateji Şube Müdürlüğü vekâleten yürütülmektedir. Başkanlığımıza yapılan atama ve görevlendirmeler sonucu oluşturulan mevcut personelimiz ile hizmetlerini en iyi şekilde yürütmektedir.

         Başkanlığımız ilk kuruluşunda Rektörlük Binası (C) Blok Zemin, 1. 2. ve 3. Katlarında dağınık şekilde yerleşmişken halen Rektörlük Binası (C) Blok 2. ve 3. Katlarda hizmetlerine devam etmektedir.