Üniversitemiz Adına Daire Başkanımız Afyon Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katılmıştır. (17 Ocak 2018)

                    28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince Valimiz Mustafa TUTULMAZ başkanlığında 17.01.2018 çarşamba günü yapılan 2018 yılı birinci dönem il koordinasyon kurulu toplantısına Üniversitemiz adına Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet ERKAN katılmıştır.