►Muhasebe Şube Müdürlüğü

 

          GÖREVLERİ:

          Muhasebe Şube Müdürlüğü 1 Mali Hizmetler Uzmanı (Şube Müdür V.), 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 4 Bilgisayar İşletmeni ve 3 Memur ile hizmet vermektedir. Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/b maddesi gereğince Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

 

  1. Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
  3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
  4. Malî istatistikleri hazırlamak.