►Muhasebe Şube Müdürlüğü

 

         Muhasebe Şube Müdürlüğü 2 Mali Hizmetler Uzmanı (Biri Şube Müdür V.), 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ve 6 Bilgisayar İşletmeni ile hizmet vermektedir.

         GÖREVLERİ:

          Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/b maddesi gereğince Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

1. Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
4. Malî istatistikleri hazırlamak.