Bütçe Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Büro Personeli ile hizmet vermektedir.

        GÖREVLERİ:

      Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/a maddesi gereğince Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

1.   Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
2.   Bütçeyi hazırlamak,
3.   Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
4.   Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
5.   Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
6.   Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
7.   Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını İzlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
8.   Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
9.   İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

31 Ocak 2024, Çarşamba 2444 kez görüntülendi