İç Kontrol Şube Müdürlüğü 2 Öğretim Görevlisi  (1’i Şube Müdür V.) ile hizmet vermektedir.

      GÖREVLERİ:

      Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/c maddesi gereğince İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen başlıca görevler şunlardır:

1. Başkanlığımızın iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
2. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
3. Ön malî kontrol faaliyetini ve görevlerini yürütmek,
4. Başkanlığımıza sorulan Mali ve mali olmayan konular yazılı görüşleri hazırlamak.
5. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.