İdari İşler Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Yardımcı Hizmetler Personeli ve 2 Sürekli İşçi personeli ile hizmet vermektedir.

GÖREVLERİ:

         Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte  ilgili mevzuatlarda belirtilen hükümler çerçevesinde; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve birimlerinin iş ve işlemlerinin verimli ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması yönünde destek vermektedir. İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

 

 1. Evrak kayıt işlemlerini yürütme; Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt ve takip işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek.
 2. Arşiv işlemlerini yürütmek; Başkanlığın arşiv sistemini kurmak ve ilgili mevzuata göre yönetmek.
 3. Birim bilgi sistemi ile ilgili görevleri yürütmek.
 4. Toplantı ve organizasyon işlerini yürütmek; Başkanlığın koordinesinde düzenlenecek toplantıların fiziki alan, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve organizasyon işlerini yürütmek.
 5. Fiziki alanların korunması işlerini yürütmek; Başkanlığa ait fiziki alanların kayıtlarının tutulması, muhafazası, bakım-onarım ile temizlik işlerinin yürütülmesi.
 6. Taşınır işlemlerini yürütmek; Başkanlığa ait taşınırların kayıtlarının tutulması, ilgililerine zimmetle vermek, muhafazası, bakım-onarımı ve raporlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 7. Birim satın alma işlemlerini yürütmek.
 8. Personel özlük işlerini yürütmek; Başkanlık kadrolarını, kadrolu görevlendirme, sürekli işçi ve öğrenci statüsünde çalışanların personel işlemlerini yürütmek.
 9. Gerçekleştirme görevliliğini yürütmek; Başkanlık bütçesinden yapılacak ödemelerde mutemetlik ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek.
 10. Birim stratejik planlama çalışmalarını yürütmek
 11. Birim Performans programı ile ilgili, işlemleri yürütmek.
 12. Birim bütçesini hazırlamak.
 13. Birim faaliyet ve iç değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 14. Başkanlığımız kalite ve risk değerlendirme iş ve işlemleri yürütmek.
 15. Başkanlığın web sitesi sorumluluğunu yürütmek.
26 Şubat 2024, Pazartesi 2304 kez görüntülendi