Strateji Şube Müdürlüğü 1 Mali Hizmetler Uzmanı (Şube Müdür V.) ve 1 Memur ile hizmet vermektedir.

       GÖREVLERİ:

       Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hükümler çerçevesinde Strateji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen görevler şunlardır:

  1. Stratejik plan hazırlık sürecinde sekretarya görevini yürütmek,
  2. Stratejik planın izleme ve değerlendirme raporu hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
  3. Birim faaliyet raporlarını konsolide ederek idare faaliyet raporunu hazırlamak,
  4. Kurum içi ya da kurum dışından talep edilen bilgi, belge ve verilerin konsolide edilerek ilgili birim ya da kuruma göndermek,
  5. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
15 Ekim 2018, Pazartesi 1664 kez görüntülendi