Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı’nın 2019 yılı değerlendirme raporu çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR başkanlığında “Stratejik Plan Bilgi Yönetim Sistemi Veri Girişi” konulu  4 adet toplantı gerçekleşmiştir.

  • 16 Ocak 2020 tarihli toplantıya enstitü müdürleri, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri,
  • 17 Ocak 2020 tarihli birinci toplantıya merkez idari birim yöneticileri,
  • 17 Ocak 2020 tarihli ikinci toplantıya uygulama ve araştırma merkezi müdürleri,
  • 20 Ocak 2020 tarihli toplantıya meslek yüksekokulu müdürleri katılmıştır.

                Toplantılarda Bilgi Yönetim Sistemi, mevcut stratejik plan ve performans, hedef ve göstergeleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış, gösterge sonuçları değerlendirilmiş ve sisteme dair görüş ve öneriler not alınmıştır.

               Toplantılara başkanlığımızdan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet ERKAN, Bütçe Şube Müdürü Ayşen KILIÇ, Stratejik Planlama Şube Müdür Vekili Öğr. Gör. Erhan ÇELİK, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Emin DEMİRCİOĞLU ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Mehmet ÇİÇEKLİTAŞ katılmıştır.

20 Ocak 2020, Pazartesi 103 kez görüntülendi