Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı’nın 2020 Yılı İzleme Raporu çalışmaları kapsamında 31.08.2020 ve 02.09.2020 tarihlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR başkanlığında Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ’ın ve hedef kartlarından sorumlu birim temsilcilerinin de katılımlarıyla İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından izleme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantılara Başkanlığımızdan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet ERKAN, Stratejik Planlama Şube Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Erhan ÇELİK ve Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet ÇİÇEKLİTAŞ katılmıştır.

           Hedef kartlarından sorumlu birimlerden:

-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Yılmaz SARPKAYA ile Şube Müdür Vekili İbrahim SOĞUKPINAR,

-Personel Daire Başkanlığından Personel Daire Başkanı Ömer Yavuz KARAGÖZ ile Şube Müdürü Nihat ELMAS ve Şube Müdürü İlknur URAZ,

-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Gürbüz BIDIK,

-Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörlüğünden Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU,

-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden Memur Şahin KARAKAŞ,

– Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ömer GÜRCAN

katılmışlardır.

           Toplantılarda; gerçekleşen performans gösterge değerleri, ulaşılan hedeflerin sürdürülebilirliği için neler yapılacağı, ulaşılamayan hedefler için hangi önlemlerin alınacağı görüşülmüş ve bu tespit ve değerlendirmelere 2020 Yılı İzleme Raporunda yer verilmiştir.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Eylül 2020, Perşembe 115 kez görüntülendi